توانمندی روستائیان و عشایر دستاورد ارائه مهارت های فنی و حرفه ای/ کسب مهارت از مهم ترین ارکان توسعه اقتصاد پایدار است

چ, 08/18/1401 - 12:43
به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان انجام شد؛
توانمندی روستائیان و عشایر دستاورد ارائه مهارت های فنی و حرفه ای/ کسب مهارت از مهم ترین ارکان توسعه اقتصاد پایدار است
جلیل شهریاری گفت: به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان و آموزش مهارتی به بیش از هزار نفر روستائیان و عشایر دستاورد ارئه مهارت های فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان است.

جلیل شهریاری، مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان بیان کرد: رسالت سازمان فنی حرفه ای تربیت نیروی کار برای جامعه مورد نیاز مانند صنایع و صنوف، دانشگاه ها و طرح های در حال اجرا در سطح استان است.

وی با بیان اینکه نیروی توانمند بهره وری سیستم را به همراه خواهد داشت، افزود: سازمان فنی حرفه ای طرح های بسیار خوبی را به شهروندان ارائه می‌ کند که بتواند نیروهای مورد نیاز استان را در بخش‌ های مختلف خدمات، صنایع و کشاورزی که مورد نیاز جامعه است آماده کند.

کسب دانش و مهارت یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصاد پایدار به شمار می رود

مدیرکل فنی و حرفه ای با بیان اینکه کسب دانش، مهارت و فناوری های نوین یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصاد پایدار به شمار می رود، تصریح کرد: شناخت اهداف، مشکلات و چالش های پیش رو سبب اشتغالزایی و بهبود بهره وری را در کشور رقم می زند.

وی با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش به توسعه فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان بپردازیم، ادامه داد: حرفه آموزی و مهارت آموزی باید به عنوان یک ضرورت در جامعه  فرهنگ کار باشد اما هنوز به درستی جا نیفتاده است و به همین دلیل تعداد افراد بیکار در جامعه نمایان می شود.

حرفه آموزی باید از دوران پایه در مدارس صورت بگیرد

شهریاری با بیان اینکه حرفه آموزی باید از دوران پایه در مدارس صورت بگیرد، گفت: آموزش در دوران تحصیل و فصل تابستان بهترین زمان برای حرفه آموزی از دوران پایه است، چرا که آموزش ها اگر از دوران پایه و جهت دار باشد افراد از کودکی آینده خود را می توانند تصور کنند و در آن مسیر حرکت کنند.

وی گفت: بر این اساس در ۶ ماه نخست امسال ۲میلیون و ۵۳۲ هزار و ۱۴۷ نفر ساعت آموزش های مورد نیاز در سطح مراکز فنی حرفه ای را فرا گرفتند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: آموزش ‌ها را به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که همگام با سند توسعه اشتغال و سند مهارت و طرح تکاپو که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ ریزی می‌کنند و همچنین بر اساس نیاز استان پیش برود.

فراگیری آموزش به سربازان توسعه استان را به همراه دارد

وی با اشاره به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای سربازان و بسییجیان که توسعه استان را به همراه دارد، تصریح کرد: آموزش های مهارتی به عنوان یک راهکار بسیار مفید برای رسیدن به اشتغال  وکسب کار پس از اتمام دوره سربازی خواهد بود.

شهریاری با بیان اینکه چهار ‌هزار و ۴۰۲ نفر آموزشی با تنوع مختلف برای سربازان وظیفه اجرا شده است، افزود: آموزش به سربازان در کارگاه های آموزشی و محیط واقعی کار با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی به سربازان کمک به اشتغال پذیری و تسهیل برای ورود آنان به بازار کار است.

وی ادامه داد: در پادگان کارگاه آموزشی ۲ هزار و ۳۳۱ نفر و در محیط پذیرنده محیط واقعی کار ۲ هزار و ۷۱ نفر آموزش دیدند.

وی گفت: این آموزش‌ها بر اساس تفاهم نامه و قرارداد با ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزار شده تا هر سرباز در حین خدمت حداقل یک مهارت فنی را آموزش دیده و گواهی مهارت دریافت کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان وبلوچستان با بیان اینکه مهارت آموزی به سربازان وظیفه در چهار شاخه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر ارائه شده، اذعان کرد: بیشترین علاقه مندی در حرفه‌های صنعت بوده است.

مهارت آموزی در زندان ها تاثیر مثبت روحی و روانی در جامعه دارد

وی با اشاره به آمار و آموزش به افراد در طول دوران حبس برگشت آنان به زندان بسیار اندک است، تصریح کرد: اشتغال از موضوعات بسیار مهمی است و فرد توانمند و دارای اشتغال دست به کار خلاف نخواهند زد و به زندگی باز خواهند گشت.

شهریاری افزود: مهارت آموزی در زندان ها نیز گسترش یافته تا افرادی که به هر علتی گرفتار زندان شدند در طول دوران حبس با مهارت آموزی، توانمند شده و پس از رهایی شغل مناسبی برای خود ایجاد کند که این امر تاثیر مثبت روحی روانی نیز دارد.

وی با اشاره به دوره های مهارتی در زندان و آموزش بیش از هزار نفر، تصریح کرد: در کارگاه آموزشی ۸۷ نفر زن و ۷۰۰ نفر مرد و در واحد پذیرنده محیط واقعی کار ۷۳ نفر زن و ۲۰۲ نفر مرد آموزش دیدند.

ایجاد مشاغل خانگی در سکونتگاه های غیررسمی از برنامه های مهم فنی و حرفه ای به حساب می آید

مدیرکل فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های فنی و حرفه ای آموزش در حاشیه شهرها است، اذعان کرد: مهارت آموزی برای آسیب دیدگان اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی با هدف ایجاد مشاغل خانگی از دیگر برنامه های این سازمان است.

وی ادامه داد: در سکونتگاه غیررسمی حاشیه‌نشینی شهرها ۹۳۶ نفر زن و ۱۲ نفر مرد آموزش دیدند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه توسعه آموزش های روستایی و عشایری از دیگر آموزش های فنی حرفه ای است که بر اساس نیازسنجی از هر روستا انجام می شود، تشریح کرد: آموزش هایی به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان ارائه می شود زیرا هر چه روستاییان توانمند شوند قطعا ضمن پرهیز از مهاجرت به شهرها، به تولید و اقتصاد مملکت کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به آموزش ۹۵۲ نفر روستایی و عشایری در سطح استان بیان کرد: در کارگاه روستا ۸۲۱ نفر زن ۱۱۳ نفر مرد و در کارگاه عشایری فقط  ۱۸ نفر زن آموزش ها را فرا گرفتند.

شهریاری گفت: در کارگاه ثابت شهری چهار هزار و ۳۵۰ نفر و کارگاه سیار شهری ۵۱۴ نفر زن و مرد آموزش های مهارتی را زیر نظر مربیان جهت ورود به بازار کار توانمند شدند.

کارگاه های سیار؛ جهت توانمند سازی روستائیان

وی با بیان اینکه در جهت توانمند سازی روستائیان دوره های مختلف مهارت های رایگان فنی و حرفه‌ای در کارگاه های سیار برگزار شد، افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۱۷۱هزار و ۵۳۳ نفر ساعت آموزش مهارت های مختلف فنی و حرفه‌ای برای روستائیان و عشایران در سطح استان برگزار شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان گفت: آموزش به شاغلین صنایع و صنوف از دیگر برنامه های این سازمان است که با هدف صیانت از نیروی کار و ارتقاء سطح مهارت انجام می شود و در کارگاه صنایع اصناف ۴۵ نفر زن ۱۵۸ نفر مرد آموزش دیدند.

وی ادامه داد: در کارگاه صنایع بین کارگاهی ۱۰۲ نفر مرد، کارگاه صنایع ضمن کار ۸۳۷ نفر و کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار هزار و ۵۹۵ نفر آموزش هایی را فرا گرفتند.

شهریاری با بیان اینکه ارائه آموزش فنی حرفه ای به معتادان بهبود یافته از دیگر اقدامات این سازمان است، ادامه داد: با هماهنگی اداره کل بهزیستی در تمامی کمپ های ترک اعتیاد آموزش های فنی و حرفه ای ارائه خواهد شد و بیش از ۲۰۰ نفر آموزش دیدند.

وی گفت: در مرکز درمان اجباری معتادان بهبود یافته ۳۰ نفر زن ۹۲ نفر مرد و در مرکز درمان تحت پوشش بهزیستی مرکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد ۹۳ نفر مرد دوره های آموزشی را فرا گرفتند.

ورود به بازار کار دانش آموختگان؛ نیازمند مهارت است

مدیرکل فنی و حرفه ای استان گفت: از برنامه های دیگر سازمان آموزش فنی و حرفه ای مهارت آموزی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی است زیرا بیش از ۹۰ درصد فعالیت دانشگاه ها به صورت تئوری انجام می شود به همین دلیل نیاز است دانش آموختگان با مهارت روز آشنا و وارد بازار کار شوند.

وی با اشاره به آموزش ۲۹۲ نفر در این مراکز دانشگاهی گفت: در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه‌ها ۱۹۰ نفر زن و ۱۰۲ نفر مرد آموزش های لازم را فرا گرفتند.

شهریاری با اشاره به آموزش ۱۵ هزار و ۴۷۲ زن و مرد در کارگاه های آموزشی دولتی و آزاد در سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به نیاز و محرومیت استان و بیشترین میزان بیکاری، قطعا نیاز است علاوه بر اعتبارات معمول که به همه استان ها اختصاص داده می شود در این استان به صورت ویژه دیده شود تا فاصله کاهش یابد.

انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.