بیانیه و مصاحبه

رزمایش کمک‌های مومنانه همچنان ادامه دارد؛
01/09/1401 19:31
مدیر سازمان بسیج عشایری سپاه سلمان سیستان وبلوچستان:
01/09/1401 19:08
به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان انجام شد؛
18/08/1401 12:43
بیانیه سرطایفه نوتی زهی سیستان و بلوچستان در ارتباط با سخنان رئیس جمهور آمریکا
25/07/1396 08:38

بیانیه سرطایفه نوتی زهی جناب آقای حاجی مجید نوتی زهی در…

بیانیه مجمع بسیج جامعه عشایری سیستان و بلوچستان به مناسبت روز بسیج عشایر
گرامیداشت 29اردیبهشت/
30/02/1394 12:36
برنامه های اجرایی بسیج عشایری سیستان و بلوچستان در روز بسیج عشایر
بمناسبت گرامیداشت 29اردیبهشت
29/02/1394 18:44
مصاحبه بابرادر بسیجی سیستانی عبدالغنی قنبرزهی گرگیچ فرمانده پایگاه عشایری یوسف آبادشورو
مصاحبه برادر بسیجی عبدالغنی قنبرزهی گرگیچ
25/08/1393 15:33
مصاحبه با برادر بسیجی وعضو شورای شهر نصرت آباد آقای عبداله بشام نارویی
مصاحبه
24/08/1393 19:40
مصاحبه با برادر حاج مهدی گرگیچ بزرگ طایفه گرگیچ سیستان
28/07/1393 16:18

به نام خدا

به نظر شما به عنوان سردار طایفه گرگیچ ویکی…

محکومیت حکم اعدام شیخ نمرالنمر از سوی عشایر سیستان
در پیامی از بزرگان طایفه شیرانزهی و ناروئی صادر شد
27/07/1393 00:07
مصاحبه با برادر بسیجی و یکی ازبزرگان قوم کرد وشاعر
23/07/1393 22:50

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام آنکه نامش صدر نام هاست…