فیلم/توزیع بسته معیشتی بین عشایر منطقه پیشین

چ., 04/28/2021 - 21:51
فیلم/توزیع بسته معیشتی بین عشایر منطقه پیشین
کاور ویدیو
فیلم/توزیع بسته های معیشتی بین عشایر سیستان وبلوچستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه سلمان سیستان وبلوچستان، در راستای تداوم رزمایش کمک های مومنانه و کمک به اقشار آسیب پذیر تعدادی بسته معیشتی و غذای گرم بین عشایر منطقه پیشین به همت حوزه مقاومت عشایری سیدالشهداء پایگاه شهید عارف آسکانی توزیع شد.