اخبار عشایری

یکی از سران طوایف و عشایر استان سیستان وبلوچستان:
11/06/2021 18:56

سردار محمد اکبر نوتی زهی، یکی از سران طوایف و عشایر در گفت وگو با…

یکی از سران طوایف و عشایر سیستان وبلوچستان:‏
09/06/2021 12:08

حاج احمد صیادی، خادم طایفه بزرگ صیادی و مردم ولایتمدار شهرعلی اکبر…

یکی از سران طوایف و عشایر استان سیستان وبلوچستان:
09/06/2021 12:05

حاج بارانی درازهی، یکی از سران طوایف و عشایر در گفت وگو با خبرنگار…

یکی از سران طوایف و عشایر استان سیستان وبلوچستان:
09/06/2021 12:01
یکی از سران طوایف و عشایر سیستان وبلوچستان:
07/06/2021 23:56
یکی از سران طوایف و عشایر سیستان وبلوچستان:
07/06/2021 23:54

سردار یوسف خان نارویی، یکی از سران طوایف و عشایری در گفت وگو با…

07/06/2021 14:30

 سازمان بسیج عشایری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان در آستانه…

یکی از سران طوایف و عشایر سیستان وبلوچستان:‏
07/06/2021 14:26

حاج عطااله محمدآنی در گفت وگو

یکی از سران طوایف و عشایر سیستان وبلوچستان:‏
07/06/2021 14:03

حاج محمد شاهوزهی یکی از سرطایفه های سیستان وبلوچستان در گفت…